Skip to content
Consiliere educațională

Consiliere educaţională

E centrată pe asistență, prevenţie a situațiilor de criză din viața școlară și oferă repere pentru dezvoltarea personală a copiilor și adolescenților. În condițiile impuse de societatea informațională, învățarea depășește granițele școlii și devine o componentă esențială și permanentă a vieții.

Paradoxal, în acest sistem bine structurat și aparent foarte logic, lipsește un lucru esențial chiar de la temelia lui: un obiect, o materie, o știință, care să-i îndrume pe tineri cum să învețe eficient, inteligent, creativ. Dacă în școală nu se predau asemenea cursuri, ele pot fi urmate în afara acesteia de către cei care doresc să se integreze în societatea informațională.

Consiliere educațională este un serviciu care ți se adresează ție,

  • părinte care te confrunți cu:

–  dificultăți legate de cunoaşterea copilului tău, înţelegerea nevoilor şi a comportamentului său;
–  identificarea factorilor de risc în integrarea şcolară;
–  ameliorarea relaţiei cu copilul tău;
–  sprijinirea şcolii în educaţia copilului;
–  dificultăți de motivare în învățare.

  • copil sau adolescent, dacă ai probleme cu:

–  adaptarea socială la viața școlară;
–  conflicte în relațiile cu profesorii și colegii;
–  cunoaşterea şi imaginea de sine;
–  controlul anxietății și al stresului;
–  rezultate școlare scăzute;
–  managementul învățării
–  tehnici de învățare eficientă;
–  abandon școlar;
–  managementul timpului liber;
–  dezvoltarea creativității.

Citire Rapidă vine să completeze golul rămas în actualul sistem educațional, în condițiile în care avansarea tehnologiei determină o accentuare a decalajului între cantitatea de informații și capacitatea de asimilare a acestora. Cursul de Citire Rapidă este primul pas. El este structurat într-un nou concept, care se adresează elevilor, studenților, educatorilor, trainerilor și formatorilor, personalului din instituții, profesioniștilor în vânzări, managerilor, consultanților profesioniști, tuturor celor care operează cu informații tipărite sau electronice.

Citirea Rapidă urmărește:

  •   Îmbunătățirea vitezei de citire
  •   Dezvoltarea tehnologiei de învățare
  •   Mărirea coeficientulu de asimilare
  •   Îmbunătățirea capacității de memorare
  •   Exersarea și dezvoltarea atenției
  •   Descătușarea imaginației creatoare
  •   Ameliorarea problemelor oculare – cauzate de oboseală, lectură      efectuată inadecvat, focalizarea îndelungată și improprie.

Dacă simți că te regăsești într-una dintre aceste situații și ai nevoie de sprijin specializat pentru a-ți regăsi echilibrul, te invităm să ne contactezi aici.

 

 

Back To Top