Skip to content

Contact
Telefon:  0726379262
Email: silvia.cartis@equilibrupsi.ro

Psiholog Silvia-Maria Carţiş, membru fondator EquilibruPsi Brașov, psiholog cu drept de liberă practică atestat profesional de Colegiul Psihologilor din România (cod personal 11212), Comisia de Psihologie Clinică şi Psihoterapie în psihoterapie adleriană şi psihoterapie experienţială centrată pe copil, adult, cuplu şi familie, precum  şi  în consiliere psihologicăformator de formatori, dar şi cu experienţă de lungă durată în consiliere şcolară, orientare şcolară şi profesională încadrul mai mltor proiecte nationale de anvergură („Proiectul privind Învăţământul Secundar Românesc ROSE”-„Prevenirea abandonului şcolar şi creşterea promovabilităţii la bacalaureat”, Proiect POSDRU ID 60004 „Parteneriat activ pentru piaţa muncii”) .

Îndrăzneşte să îţi pui întrebări! Caută răspunsuri! Crede în tine! Meriţi să fii bine!

Învaţă să accepţi schimbarea pe care viaţa o aduce în permanenţă cu sine!

 

Debutul activităţii mele profesionale avut loc în anul 2007, moment ce a deschis calea către lucrul psihoterapeutic cu copii, adolescenţi, tineri, adulţi, familii şi cupluri . Această  perioadă  mi-a oferit oportunitatea să îi asist pe aceştia în permanenţă  procesul descoperirii şi al vindecării personale care ne este accesibil tuturor cu sprijinul şi îndumarea potrivite.

În paralel, pe parcursul a 15 ani, prin intermediul activităţii de consiliere psihopedagogică am avut ocazia de a cunoaşte îndeaproape  numeroşi adolescenţi aflaţi fie în situaţii de criză, fie, pur şi simplu, în proces de dezvoltare şi optimizare personală şi educaţională. Am susţinut, de altfel şi familiile acestora, vizând astfel ameliorarea aspectelor legate de relaţia copil-părinte, de gestionarea conflictelor şi cooperare, de înţelegerea nevoilor şi a aşteptărilor reciproce. În plus, graţie proiectelor de dezvoltare profesională şi a carierei, am putut colaborat cu cadre didactice şi am asistat tineri în conceperea unui traseu socio-profesional viabil, realist, în acord cu resursele personale şi cu cerinţele pieţii muncii.

Lucrul terapeutic cu copiii de vârstă preşcolară şi şcolară şi cu familiile acestora, mi-a reconfirmat faptul că inocenţa, creativitatea şi bunătatea sunt resurse ale noastre, ale tuturor… Iar experienţa ultimilor ani, aceea de a fi părinte, mi-a arătat că a te adapta constant, a te conecta primind şi oferind iubire sunt unele dintre cele mai importante calităţi umane!

 

Pentru a stabili o şedinţă de psihoterapie sau de consiliere psihologică (faţă în faţă şi online), pentru tine, copilul, cuplul sau familia ta, te invit să apelezi numărul de Contact 0726379262!

 

Problematici în care te pot sprijini

 

Stimă de sine scăzută, devalorizare

Retragere din viaţa socială, comportament evitant

Dificultăţi în luarea deciziilor, procrastinare   

Gestionarea stresului, dificultăţi de adaptare                                           

Dificultăţi de comunicare şi relaţionare, de cuplu                                   

Anxietate, atacuri de panică, fobii                                                             

Depresie              

Pierderi, traume, doliu

Pierderi, traume, doliu

Tulburări alimentare

Tulburări ale somnului

Somatizări

Autocunoaştere şi accesarea potenţialului interior

Gestionarea emoţiilor

 

Studii:

 • Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei a Universităţii Transilvania din Braşov, licenţiată în psihologie şi pedagogie
 • Master în Consiliere Psihologică şi Educaţională, Universitatea Spiru Haret

 

Formare profesională:

 • Psihoterapie adleriană, în cadrul Asociaţia pentru Psihologie şi Psihoterapie Adleriană din România (APPAR)
 • Psihoterapie şi consiliere psihologică, în cadrul Societăţii de Psihoterapie Experienţială din România (consiliere şi psihoterapie experienţială centrată pe adult-copil-cuplu-familie)
 • Specializare în integrarea  elevilor cu cerinţe educative speciale, prin intermediul Bursei de formare în cadrul Leargas Dublin Ireland, în parteneriat cu Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul   Educaţiei şi Formării Profesionale
 • Specializare în  educaţie familială şi în formarea adultului, prin intermediul Bursei de Studiu Erasmus, Universitatea Nanterre X Paris, Franţa, programul LLLP Socrates/Erasmus
 • Formator de formatori acreditat de CNFPA şi MECT, COR 241207
 • Cadru didactic definitiv– definitivare în consiliere psihopedagogică prin examen naţional (Universitatea din Bucureşti- Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării)
 • Consilier şcolar – Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Psihopedagogică Braşov

 

Proiecte naţionale şi internaţionale, conferinţe şi simpozioane:

 

 • Workshop “Cum prevenim părăsirea timpurie a şcolii” in cadrul proiectului “Strategii de evitare a abandonului şcolar” Erasmus + KA1, 2022
 • Workshop “Prevenirea sarcinilor la adolescente”, Centru de Resurse si Asistenţă educaţională Braşov, 2022
 • Conferinţa de Psihoterapie Experineţială şi Dezvoltare Personală Unificatoare, “Căi de a fi împreună în procesul schimbării”- 2021, Societatea de Psihoterapie Experienţială din România
 • Conferinţa de Psihoterapie Experineţială şi Dezvoltare Personală Unificatoare, “Conexiuni virtual în psihoterapie şi dezvoltare personală”- 2020, Societatea de Psihoterapie Experienţială din România
 • Conferinţa Internaţională Psihologie, Educaţie şi dezvoltare umană- 2019, AFASES
 • Workshop cu participare internatională (formator Wess Wingett, PhD.)-“Harta amintirilor- facilitarea înţelegerii şi căutarea de soluţii”- Asociaţia pentru Psihologie şi Psihoterapie Adleriană din România APPAR (2018)
 •  Responsabil activităţi de sprijin şi consiliere pentru elevi– Proiectul  privind Învățământul Secundar (ROSE), Schema de granturi pentru licee, Prevenirea abandonului şcolar şi creşterea promovabilităţii la Bacalaureat (2018)
 • Conferinţa Internaţională “Cercetare ştiinţifică şi educaţie în domeniul forţelor aeriene, ediţia a XX-a””, Academia Forţelor Aeriene Braşov, Colegiul Psihologilor din România, Facultatea de “Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei ” Braşov – AFASES (2018)
 • Conferinţa Internaţională “Cercetare ştiinţifică şi educaţie în domeniul forţelor aeriene, ediţia a IX-a”, Academia Forţelor Aeriene Braşov, Colegiul Psihologilor din România- AFASES (2017)
 • Al III-lea Congres Adlerian: 15 ani de psihoterapie adleriană în România”, Asociaţia pentru Psihologie şi Psihoterapie Adleriană din România APPAR (2016)
 • Conferinţa de Psihologie Aplicată cu participare internaţională- “Depresie şi anxietate- punţi intre teorii şi aplicaţii practice” (2016)
 • Viata fără violenţă în şcoli, în parteneriat cu Asociaţia Viaţă fără violenţă (2015)
 • JOBS (Job Orientation for Bussines and Schools) – în parteneriat cu Universitatea Pedagogică din Zurich, Elveţia (2012, 2015)
 • Responsabil supervizare a activităţii de consiliere şi orientare a carierei-  proiect POSDRU ID 60004 „Parteneriat activ pentru piaţa muncii” (2011-2012)
 • Conferinta Naţională de Psihoterapie Experienţială şi Hipnoterapie “Dezvoltare, cuplu, sexualitate”- Mai 2015
 • Conferinţa Internaţională de Psihoterapie Experienţială şi Dezvoltare Personală Unificatoare “Terapii creativ-expresive unificatoare si dezvoltare personala continua” – Martie 2015
 • Gestionarea asertivă a comportamentelor dificile ale copilului– Asociatia pentru Formare si dezvoltare continua Cluj- Campania Nationala “Un parinte mai bun” Martie 2015
 • Simpozionul Naţional ”Consiliere şcolară şi educaţie incluzivă în context european” –2012

 

Membru în:

 • Colegiul Psihologilor din România;
 • Societatea de Psihoterapie Experienţială din România – Institutul SPER;
  • Co-fondator EquilibruPsi

 

Specializări:

 • Psihoterapie (inclusive online)
 • Consiliere psihologică
 • Psihopedagogie
Back To Top