Skip to content

Am mai abordat într-un articol anterior artterapia, însă astăzi aș vrea să îți prezint mai pe larg unul dintre cele mai aplicabile curente artterapeutice, și anume meloterapia.

Arta este un mijloc de construire a personalității, permite o conectare cu sine însuși, dezvoltă capacitatea de expresie și comunicare. Tehnicile de terapie creative te ajută să te înțelegi pe tine însuți, să te eliberezi de anxietățile acumulate, de tensiuni, facilitând elaborarea unor strategii de rezolvare a conflictelor și de dezvoltare a aptitudinilor personale.

Utilizarea tehnicilor expresive ajută la eliminarea blocajelor, așa încât îți poți dezvălui direct sau simbolic sentimentele, trăirile și credințele, într-un mod deschis, care duce la integrarea și dezvoltarea personalității.

Meloterapia constă în utilizarea muzicii şi a elementelor ei muzicale – sunet, ritm, melodie şi armonie de către un meloterapeut şi beneficiar într-un proces conceput să faciliteze şi să promoveze comunicarea, relaţionarea, învăţarea, mobilizarea, exprimarea şi organizarea fizică, emoţională, mentală, socială şi cognitivă a persoanei.

Această metodă artterapeutică îți oferă posibilitatea unică de a-ți exprima emoțiile și sentimentele ce nu pot fi verbalizate. Prin meloterapie, cu ajutorul sunetelor şi al ritmului se dezvoltă creativitatea, se realizează o mai bună relaxare, ameliorarea stării de spirit și a calităţii vieţii, totodată putem obţine diminuarea anxietăţii, putem intra în contact cu Sinele şi se tratează diverse probleme de sănătate.

 • Este o metodă terapeutică nouă prin prisma reevaluării ei;
 • Este o metodă non-invazivă de potențare, augmentare și   consolidare a inteligenței emoționale, sensibilității și comunicării interumane;
 • Realizează în mod direct o stare de relaxare sau de energizare, funcție de obiectivele propuse;
 • Stimulează trăsăturile pozitive ale personalității, care pot fi ulterior optimizate;
 • Ameliorează și dezvoltă relațiile de comunicare cu cei din jur;
 • Stimulează imaginația și creativitatea;
 • Dezvoltă simțul estetic.

Rolul meloterapeutului este acela de a canaliza cu ajutorul atenţiei şi experienţei sale energiile psihice spre schimbări pozitive, ajutând procesele intrapsihice de natură terapeutică.
În cazul copiilor, meloterapia beneficiază de capacitatea acestora pentru comunicare și joc, ca și de nevoia lor de afectivitate, al cărei blocaj poate fi remediat prin intermediul muzicii. Disponibilitatea pentru joc reprezintă o premisă pentru deprinderea unor tehnici de interpretare muzicală instrumentală și de improvizație.

Meloterapia este indicată pentru copiii și adolescenții:

 • cu sau fără cerinţe educative speciale;
 • cu dificultăţi de învăţare;
 • cu deficit senzorial;
 • cu autism;
 • cu deficienţe fizice;
 • cu probleme emoţionale sau de comunicare;
 • obsesiv-compulsivi;
 • agresivi;
 • care au nevoie de structură pentru a-şi dezvolta anumite aptitudini şi comportamente;
 • care au nevoie să înţeleagă şi să se adapteze la ideile şi sentimentele altora păstrându-şi în acelaşi timp identitatea proprie;
 • care au nevoie să lucreze împreună cu alţii pentru atingerea unor scopuri comune.

Copiilor le place foarte mult să se miște în ritmul muzicii, dar și să cânte la instrumente muzicale. A le oferi o paletă cât mai largă de instrumente înseamnă a le da posibilitatea de a-și exprima sentimentele, trăirile, dorințele, în timp ce ascultarea unei muzici adecvate stării emoționale din acel moment poate avea un rol autovindecător. Automuzicoterapia are efecte atât asupra stării afectiv-emoționale cât și asupra spontaneității și creativității beneficiarului prin antrenarea unor forțe latente, existente, dar care încă nu au fost descoperite.

Muzica are atât o funcţie socială, cât şi una comunicativă. Participarea la grupurile de dezvoltare prin meloterapie îți pot da un sens al identităţii, terapia acţionează ca un stimulent, creând un sens de apartenenţă şi de contribuţie la crearea muzicii, iar necesitatea de cooperare şi de participare la activitatea ansamblului formează capacitatea de a-i tolera pe cei din jur.

Majoritatea procedurilor sau tehnicilor pot fi utilizate ca monoterapii, sau combinate, în formă individuală sau de grup, activă sau receptivă, directivă sau non-directivă. Fiecare dintre aceste tipuri de experienţe muzicale are caracteristicile sale unice. Se definesc prin propriul proces specific de angajament, implică un anume set de comportamente senzorial-motorii, necesită diferite aptitudini perceptive şi cognitive, evocă diverse emoţii şi sentimente, angajează un proces interpersonal diferit, au propriul potenţial terapeutic şi propriile aplicaţii.

Te invit să afli mai multe despre meloterapie, aici.

 

Psiholog Alina Moldovan

 

Psiholog cu drept de liberă practică atestat profesional de Colegiul Psihologilor din România.

Back To Top