Skip to content

Astăzi doresc să vă prezint rezumatul lucrării pe care am prezentat-o în cadrul Conferinţei de Psihoterapie Experienţială şi Dezvoltare Personală Unificatoare, desfășurată între 28-29 martie, la București.

Subiectul cercetării este unul tare drag mie și vă asigur că este doar începutul!

Alina M. Moldovan* , Laura E. Năstasă**

Introducere: Artterapia oferă calea de acces către sine bazându-se pe spontaneitatea expresiei și pe depășirea barierelor de comunicare, pe implicarea creativității umane și pe exprimarea non-verbală a emoțiilor și a cognițiilor. Tehnicile expresiv-creative îl ajută pe copil să se înțeleagă pe sine, să se elibereze de anxietățile acumulate, facilitând elaborarea unor strategii de rezolvare a conflictelor și de dezvoltare a aptitudinilor personale.

Obiective: Prezenta cercetare și-a propus să studieze modalitatea în care introducerea atelierelor artterapeutice în grădiniță determină dezvoltarea creativității la preșcolari. Au fost implicați 12 copii, cu vârste cuprinse între 3 ani și 6 luni – 5 ani și 6 luni, selectați din 3 grupe, cu acordul scris al părinților.

Metode: Programul artterapeutic pentru preșcolari centrat pe dezvoltarea creativității a fost structurat în nouă ateliere săptămânale, a câte două ore fiecare, desfășurat pe perioada a trei luni. În vederea atingerii obiectivelor propuse și evidențierea întrebărilor supuse cercetării, au fost utilizate: metoda observației, interviul și analiza produselor activității.

Rezultate: Efectele s-au concretizat în schimbări pozitive în plan comportamental și acțional realizate de preșcolari, confirmate de părinți și cadre didactice, cum ar fi: (1) dezvoltarea capacităților de exprimare verbală și nonverbală a emoțiilor, nevoilor, dorințelor, (2) creșterea încrederii în sine și îmbunătățirea relaționării cu ceilalți, (3) dezvoltarea spontaneității, imaginației și creativității, (4) eliberarea de tensiuni, frustrări și emoții acumulate.

Concluzii: Rezultatele obţinute arată că utilizarea tehnicilor expresiv-creative oferă copiilor impresia că se joacă, iar motivația pentru joc, crește gradul de participare autentică a acestora, beneficiul fiind adeseori maximal, iar o temă precum dezvoltarea creativității poate fi extrem de atractivă pentru ei. Este extrem de important ca adulții să încurajeze și să sprijine demersurile de cunoaștere și manifestare creatoare ale copiilor prin adoptarea unui stil democratic, încurajarea și susținerea constantă a realizărilor acestora, o critică bine intenționată și constructivă.

Cuvinte cheie: terapii expresiv-creative, spontaneitate, imaginație, preșcolaritate, potențial creativ.

Picture1
Picture2
Picture3
Picture4
Picture5
Picture6
Picture7
Picture8
Picture9
Picture10
Picture11

Psiholog cu drept de liberă practică atestat profesional de Colegiul Psihologilor din România.

Back To Top